Terraline

Terraline

För rum där man av estetiska skäl vill undvika fristående element eller där golvuppvärmning inte är möjlig utgör undergolvskonvektorn Terraline ett elegant och effektivt alternativ. Det enda som syns är ramen och det dekorativa skyddet ovanpå enheten. Terraline utnyttjar hur värmen stiger uppåt för att ge en behaglig värme, som verkar på ett naturligt sätt. Undergolvskonvektorn är idealisk för stora fönster.Skyddet, som går att både gå och åka på, ger en bra stabilitet. Bra alternativ för äldre byggnader där element ska undvikas eller där golvuppvärmning inte är möjlig

Produktdata