TX Plint

TX Plint

TX plint konvektorn har integrerade ben som är en del av gaveln. Benen döljer röranslutningarna på ett elegant sätt.  Konvektorn finns i höjderna 70, 140, 210 och 280 mm med en minimum fri benhöjd på 150 mm. Välj djup  96 eller 181 mm. Max längden är 6 meter.

Produktdata